Formularz zgłoszeniowy

w szkoleniu live streaming dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Zgłaszam swoje uczestnictwo w szkoleniu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

dnia:

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za szkolenie :

Dane do korespondencji:

Twoje informacje są poufne i nie zostaną nikomu udostępnione. Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności RODO

Wiadomość zwrotna do Ciebie nie dotarła? Sprawdź folder SPAM w Twojej skrzynce pocztowej. Jeśli nie znajdziesz tam naszej zwrotki, skontaktuj się z nami pod numerem 91 820 55 08